عضویت در سرویس خبری
نام:    
ایمیل:
صفحه اصلي > آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها 
 

ضوابط درج آگهی در جراید

·      ادامه همکاری مستمر شرکت توزیع برق، صرفا با رسانه های فعال استان میسر می باشد.

·       ارباب جراید محلی لرستان، در ماه مجاز به چاپ یک اطلاعیه(شعار الگوی مصرف) می باشند.

·       مهلت ترتیب اثر دادن به آگهی های ثبت شده تا پایان ماه جاری (چاپ آگهی) می باشد

·       از هر نسخه از چاپ های مربوط به شرکت توزیع برق استان لرستان 10 نسخه به روابط عمومی ارسال گردد.

·       فاکتور فاقد تاریخ،شماره،مهر و امضاء قابل قبول نمی باشد.


باتشکر روابط عمومی

    دانلود فایل : دانلود آگهی فوق در قالب فایل-pdf.pdf           حجم فایل 498 KB