عضویت در سرویس خبری
نام:    
ایمیل:
صفحه اصلي > آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها 
 

ضوابط درج آگهی در جراید

·      ادامه همکاری مستمر شرکت توزیع برق، صرفا با رسانه های فعال استان میسر می باشد.

·       ارباب جراید محلی لرستان، در ماه مجاز به چاپ یک اطلاعیه(شعار الگوی مصرف) می باشند.

·       مهلت ترتیب اثر دادن به آگهی های ثبت شده تا پایان ماه جاری (چاپ آگهی) می باشد

·       از هر نسخه از چاپ های مربوط به شرکت توزیع برق استان لرستان 10 نسخه به روابط عمومی ارسال گردد.

·       فاکتور فاقد تاریخ،شماره،مهر و امضاء قابل قبول نمی باشد.


باتشکر روابط عمومی

 


 

« شعارهای مدیریت مصرف جهت طراحی رسانه ها »

 

متن شماره یک

با صرفه جویی در مصرف انرژی برق، از اتلاف منابع و آلودگی محیط جلوگیری کنیم

 

 

متن شماره  دو   

با یک درجه کاهش دمای محیط، 6 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم

و در وضیعت پایداری نیروگاه ها سهیم باشیم

 

 

    متن شماره سه      

هموطن گرامی 

مصرف گاز بیشتر = تولید برق کمتر  

بهینه مصرف کنیم

 

 

        متن شماره چهار         

هموطنان عزیز :

نیروگاه ها قطب تولید انرژی برق میباشند

با کاهش مصرف گاز و برداشتن فشار از روی نیروگاه های برق ، ما را یاری نمایید